مشاور آماده گفتگو با شما است
  • خیابان پیروزی روبروی متروی نیروی هوایی پلاک 152
  • 02177405091-4
  • mftpirouzi@gmail.com
  • telegram.me/mftpirouzi

دوره های پرمخاطب

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

دوره های در حال شروع

آخرین خبر ها

ریچارد متیو استالمن در دنیای مجازی به عنوان هکر شناخته نمی شود بلکه او را به عنوان رهبر مبلغان نرم افزارهای آزاد می شناسند. اما همین رهبر به علت قدرتی که در برنامه نویسی دارد هکر ماهری هم هست. در ضمن او از دشمنان سرسخت مایکروسافت است.

طراحی سایت توسط بهسامان سیستم البرز