شروع دوره حسابداری ویژه بازارکار

  • 3 خرداد , 1401
  • 104 نفر
  • کد خبر 100175

دوره حسابداری ویژه بازارکار بهار1401

روزهای برگزاری: زوج8:30-12:30

تاریخ شروع: هفته آینده

ظرفیت محدود

https://mftpirouzi.com/CourseList.aspx?grp=259