شروع دوره سالید مقدماتی

  • 25 ارديبهشت , 1401
  • 84 نفر
  • کد خبر 100174
شروع دوره سالید مقدماتی بهار 1401

روزهای برگزاری:یکشنبه-سه شنبه18-20

شروع دوره:1 خرداد

ظرفیت محمدود

https://mftpirouzi.com/CourseList.aspx?grp=434