شروع دوره پایتون

  • 20 شهريور , 1400
  • 388 نفر
  • کد خبر 100157
دوره ی جدید برنامه نویسی پایتون

روزهای زوج14-17


شروع دوره: نیمه دوم شهریور

ظرفیت محدود