تمدید تخفیفات نوروزی

  • 19 اسفند , 1399
  • 463 نفر
  • کد خبر 100153
مجتمع فنی تهران برای رفاه حال دانشجویان تاریخ تخفیفات را از 19الی26اسفند تمیدید کرد:

دانشپذیرانی که در این بازه زمانی 19الی26اسفند ثبت نام کنند برای ثبت نام دوره ی اول 20٪تخفیف تا سقف 4/000/000ریال و 30٪تخفیف تا سقف 6/000/000ریال غیر قابل تجمیع برای ثبت نام در دوره ی بعدی همان دپارتمان(در

بازه تخفیف اعلام شده) دریافت میکنند.