شروع دوره های موسیقی

  • 10 دی , 1398
  • 883 نفر
  • کد خبر 100139
ثبت نام در دوره های موسیقی گیتار ،پیانو و آواز در مجتمع فنی تهران پیروزی  شروع  شد.