سمینار مهاجرت وIElTS

  • 20 اسفند , 1397
  • 1771 نفر
  • کد خبر 100129
سمینار مهاجرت جهت متقاضیان مهاجرت و کسانی که نیاز به گرفتن مدرک آیلتس دارند در تاریخ 1 اسفند تشکیل شد
 در این سمینار مهندس حاج نوروزی مدیریت مجتمع فنی تهران نمایندگی پیروزی خانم کریمی فرد مدیر دپارتمان زبان های خارجه و آقای مسینان وکیل حقوقی مهاجرت سخنرانی کردند
و در انتها به متقاضیانی که نیاز به مشاوره شخصی دارند مشاوره داده شد
 در صورتی که شما هم نیاز به سمیناره ای رایگان دارید لطفا کلمه "سمینار" را به 10003159 ارسال فرمائید