آیا برنامه نویسی از حقوق و بازارکار خوبی برخوردار است؟

  • 22 مهر , 1399
  • 275 نفر
  • کد خبر 100092
آیا برنامه نویسی از حقوق و بازارکار خوبی برخوردار است؟

آیا برنامه نویسی از حقوق و بازارکار خوبی برخوردار است؟

یکی از بزرگترین دغدغه هایی که افراد در هنگام انتخاب شغل و رشته با آن مواجه هستند انتخابی با جایگاه، بازارکار خوب ، حقوق و مزایای مناسب است.
امروزه، با پیشرفت علم IT،تقاضا برای استخدام متخصصین در این زمینه در سراسر جهان افزایش یافته است، برنامه نویسی یکی از این مشاغلی است که از متقاضی زیادی برخوردار است، حال ما میخواهیم بازارکار،حقوق و
مزایای این حرفه ی جذاب و پرمخاطب را بررسی کنیم.

بازارکار برنامه نویسی:

در ایران درطی سال های اخیر، میزان استخدام برنامه نویس کامپیوتر، مخصوصا افراد مسلط به زبان های برنامه نویسی تحت وب افزایش قابل قبولی داشته اشت و این روند صعودی همچنان ادامه یافته است.
برنامه نویسی که در بخش دولتی استخدام شده است، مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت میکند. در بخش خصوصی ،در آمد برنامه نویس به میزان تجربه، تخصص مهارت و نوع توافق صورت گرفته با کارفرما تعیین میشود و لذا ارقام متفاوتی دارد. و افرادی که شخصی کار میکنند ،میزان درآمدشان به تعداد پروژهایی که میگیرند بستگی دارد. پس باتوجه به توضیحاتی که ارائه دادیم میتوانیم نتیجه بگیریم که بازارکار برنامه نویسی متناسب با مهارت و تخصص فرد متغییر می باشد.

حقوق و مزایای برنامه نویسی:

طبق تحقیقات اخیری که توسط گروهی از متخصصان شغلی کشور برای بررسی حقوق و مزایای برنامه نویسی صورت گرفته است، نتایج به دست آمده با درنظر گرفتن سمت های مختلف شغلی حوزه ی IT و کامپیوتر و رده های مختلف سازمانی به شرح ذیل می باشد.
میانگین حقوق 50٪ برنامه نویسان عادی حدودا مابین 3تا6 میلیون تومان می باشد، که به طورکلی، میانگین حقوق 5/4میلیون تومان را دارا هستند.
میانگین حقوق 50٪ برنامه نویسان ارشد حدودا ما بین 4تا 8میلیون تومان می باشد، که به طورکلی، میانگین حقوق 6میلیون تومان را دارا هستند.
میانگین حقوق 50٪ مدیران فنی حدودا مابین 5تا10میلیون تومان می باشد که به طورکلی، میانگین حقوقی8میلیون تومان را دارا می باشند.