ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1مدیریت تخصصی کافی شاپ1396/07/23یکشنبه 17:00 تا 22:00,سه شنبه 17:00 تا 22:003217,500,000
2دوره مدیریت تخصصی کافی شاپ1396/07/16یکشنبه 10:00 تا 14:00,سه شنبه 10:00 تا 14:003217,500,000
3مدیریت و راه اندازی کافه و رستورانو اصول تشریفات1396/07/21شنبه 16:30 تا 20:30,چهارشنبه 16:30 تا 20:303616,000,000
4باریستا1396/07/13پنجشنبه 10:30 تا 15:303217,500,000
5تهیهوسروحرفه ای نوشیدنی های سرد1396/07/17دوشنبه 16:00 تا 21:003216,000,000
6دسرهای مدرن فرانسوی1396/07/12چهارشنبه 10:00 تا 18:00,پنجشنبه 10:00 تا 18:00,جمعه 10:00 تا 18:002418,500,000