ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1عکاسی دیجیتال1396/04/28شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0017,000,000
2عکاسی دیجیتال1396/06/24جمعه 13:00 تا 18:0011017,000,000
3روتوش عکاسی دیجیتال(فتوشاپ)1396/04/30جمعه 08:00 تا 13:0012,000,000
4Edius1396/05/01جمعه 13:00 تا 18:006,500,000
5After Effect1396/04/30جمعه 08:00 تا 13:0014,600,000
6Maya1396/04/24شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:006,500,000
7فن بیان1396/02/22جمعه 13:00 تا 18:006,500,000
8پریمیر1396/03/10شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:008,500,000
9گریم متعادل سازی خود آرایی1396/07/16یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,پنجشنبه 17:00 تا 21:00017,250,000
10عکاسی دیجیتال(20% تخفیف)1396/05/01یکشنبه 11:00 تا 14:00,سه شنبه 11:00 تا 14:0017,000,000
11عکاسی ویژه کودک و نوجوان1396/03/21یکشنبه 13:00 تا 16:00,سه شنبه 13:00 تا 16:006,000,000
12گریم سینمایی1396/07/16یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,پنجشنبه 17:00 تا 21:005417,250,000
13عکاسی دیجیتال1396/07/22شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0011017,000,000
14عکاسی دیجیتال1396/06/05یکشنبه 11:00 تا 16:00,سه شنبه 11:00 تا 16:0011017,000,000
15روتوش عکاسی دیجیتال(فتوشاپ)1396/07/14جمعه 08:00 تا 13:007012,000,000
16Edius1396/07/07جمعه 13:00 تا 18:00366,500,000
17فن بیان1396/05/016,500,000
18پریمیر1396/06/25پنجشنبه 08:00 تا 13:0008,500,000
19After Effect1396/07/07جمعه 13:00 تا 18:007814,600,000
20Maya1396/07/06پنجشنبه 08:00 تا 13:00406,500,000
21گریم متعادل سازی خودآرایی1396/07/01شنبه 11:00 تا 14:00,دوشنبه 11:00 تا 14:00,چهارشنبه 11:00 تا 14:00017,000,000