ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1طراحی لباس مقدماتی1399/11/26یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:0019245,000,000
2طراحی لباس پیشرفته1399/11/25شنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:0017745,000,000
3طراحی لباس مقدماتی1399/10/06شنبه 15:00 تا 18:00,دوشنبه 15:00 تا 18:00,چهارشنبه 15:00 تا 18:0019245,000,000
4دوخت مقدماتی1399/11/22شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:008426,600,000
5دوخت پیشرفته1399/11/13شنبه 10:00 تا 14:00,دوشنبه 10:00 تا 14:00,چهارشنبه 10:00 تا 14:008426,600,000
6طراحی فیگور1399/04/16دوشنبه 18:00 تا 21:00428,360,000