تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دو

سر فصل ساعت عملي ساعت تئوري سطح آموزشي محتواي آموزشي
آشنائی هنرجویان با سیستم شروع  به کار یک پروژه از طراحی تا آغاز فاز 2 کردن یک نقشه -  جدول نازک کاری  
1
 
2
 
متوسط
(توضیح فازهای معماری از مرحله مطالعه تا تحویل پروژه و تعریف یک هماهنگ کننده، توضیح و توجیه روند طراحی یک پروژه از مرحله تحویل پروژه به شرکت مشاور و شروع مطالعه جهت تهیه نقشه های فاز یک، توضیح وتهیه نقشه های فاز یک و تایید آن توسط کارفرما، توضیح و ارائه نقشه های فاز یک به گروه های مهندسین مشاور مکانیک، سازه ،برق و هماهنگی بین مشاورین استخدام شده و تایید شده مشاور، تشکیل تیم فاز 2 کار حرفه ای و توضیح وتوجیه آنها جهت شروع به کار در خصوص اجرائی نمودن نقشه های فاز یک
نحوه شروع به کارکردن تیم فاز 2 کار و تهیه لیست نقشه، تهیه همزمان جدول نازک کاری و شروع ترسیم پلان های آماده شده، ارائه اولین نقشه ها به هنرجویان و توجیه آنان در خصوص مسیر تمرینی کلاس و نتیجه کار در انتهای دوره)
فاز دو کردن پلان اندازه گذاری  
1
 
2
 
متوسط
(توضیح مجدد اهمیت لایه بندی در نقشه های فاز 2 و شروع کار با لایه بندی فایل، توضیح نازک کاری وترسیم خطوط نازک کاری در فضاهای مختلف (اتاقها،  سرویس ها،  آشپزخانه،  پارکینگ،   ستون ها،...)، تفکیک فضاهای خشک و مرطوب با هاشور (توضیح مختصر )، توضیح اهمیت اندازه گذاری اجرائی و تفاوت اندازه گذاری فاز یک، پیش بینی و برنامه ریزی  به منظور انجام ترسیمات و عدم تداخل نوشته ها، خطوط اندازه گذاری، کدهای ارتفاعی و ...، تبدیل ترسیمات درب و پنجره ها به ترسیمات فاز 2 و اجرائی)
فاز دو کردن برشها و نماها + Wall Section  
1
 
2
 
 
متوسط
(توضیح اهمیت ترسیم برشهای صحیح و دقیق و اهمیت انتخاب محل برش برای نشان دادن ارتفاعها، نحوه ترسیم خطوط نازک کاری در برش، اهمیت ترسیم و نشان دادن ضخامت سقفها در برش و تطابق آنها با نقشه های سازه و توجیه هنرجویان در خصوص کدهای سازه و معماری در نقشه های پلان و برش، تبدیل کفهای معماری و ترسیم لایه های اجرائی مختلف کفسازی در فضاهای خشک و مرطوب، ترسیم خطوط سقف کاذب دربرشها، تبدیل نقشه های نما و مشخص نمودن نوع جنسیت نما و ترسیم خطوط تفکیک کننده جنسیتها، تطابق و برابری کدهای ارتفاعی در برش و نما، توضیح و توجیه لزوم تطابق شمارۀ درب ها و پنجره ها در برش ونما)
ترسیم بزرگنمائی ها سرویس و حمام وآشپزخانه + پله در پلان و برش  
1
 
2
 
متوسط
(آماده سازی فضائی که نیاز به بزرگنمائی دارد با توجه به مقیاس چاپ بزگنمائی، ترسیم دقیق کف سازی با توجه به جانمائی دقیق ادوات بهداشتی ( کاسه توالت، فرنگی، کف شور،روشوئی و....)، ترسیم دقیق برش از محلی مناسب به منظور نشان دادن لایه های کف سازی در فضاهای مرطوب و معرفی مصالح، نحوه ترسیم و نشان دادن لایه ها در دیوار و معرفی مصالح و ترتیب قرارگیری مصالح، هماهنگی صد در صد و قطعی با نقشه های مکانیک و سازه از لحاظ عدم تداخل لوله های تاسیسات در کف و سقف، معرفی مصالح با توجه به جدول نازک کاری)
ترسیم سقف کاذب در پلان و برش  
1
 
2
 
متوسط
(نحوه ترسیم و کدگذاری سقفهای کاذب با توجه به شکستها و طراحی های متفاوت در سقفهای کاذب، ترسیم پلان معکوس (سقف)، هماهنگی با نقشه های تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و سازه به منظوربررسی فواصل از سقف سازه در سقف به منظور عبور احتمالی لوله های تاسیساتی، کانال ها و یا سیستمهای برق، نشان دادن دقیق جانمائی چراغها و دریچه کانالها و احتمالاًدریچه هواکشها یا دیگر تاسیسات مانند ددکتور،...، ترسیم دقیق برش از تمامی محل شکستها برای نشان دادن ارتفاعات و چگونگی اتصال سقفها به سقف، معرفی نوع سقف کاذب با توجه به جدول نازک کاری )
ترسیم نقشه های کفسازی
 
 
1
 
2
 
متوسط
(بررسی دقیق ابعاد ترسیمی در پلان، بررسی دقیق فضاهای کفسازی شده از نظر نوع مصالح با توجه به جدول نازک کاری و نطر طراح پروزه، ترسیم دقیق و تقسیم بندی دقیق ابعاد از نظر جدول بندی (تایل بندی) و با توجه به نوع مصالح به کار رفته مصل موزائیک، کاشی، سرامیک، کف سازی طراحی شده با سنگ، نشان دادن و نحوه  ارائه گرافیکی نقشه از نظر تغییر نوع دررنگ مصالح در کف، اندازه گذاری دقیق در کفسازی های خاص با دقتی که محل سوالی برای مجریان و کارگران نباشد، تقسیم بندی و محاسبه کفسازی وتقسیم بندیها به منظورکم کردن دورریزهای مصالح با توجه به قیمت بالای مصالح در نازک کاری)
ترسیم پلان تیپ درب و پنجره  
1
 
2
 
متوسط
(بررسی دقیق پلان به منظور شناسائی دقیق نوع و ابعاد دربها و پنجره ها، جداسازی و تیپ بندی دقیق دربها و پنجره ها از نظر نوع وابعاد و بازشوها، ترسیم جدول تیپ بنئی درب و پنجره ها، تیپ بندی و شماره گذاری دربها وپنجره ها در تمامی نقشه ها پلان، برش، نما، ترسیم دربها و پنجره ها از نما و در صورت نیاز برش، بزرگنمائی پروفیل های خاص در صورت نیاز، تصمیم گیری در خصوص مقیاس چاپ وشیت بندی درب ها و پنجره ها به صورت مجزا و منفک از هم )
ترسیم جزئیات خاص (محوطه)  
1
 
2
 
متوسط
(توضیح در خصوص نیاز به تریسم جزئیات اجرائی در محلهای خاص به منظور اجرای دقیق آنچه که طراحی شده، مکانیابی فضاهائی که نیاز به بزرگنمائی دارد، ترسیم بزرگنمائیهایی که نقطه نظر طراح است با توجه به نوع طرح، مصالح یا نحوه اجرا با مشارکت و نظارت دقیق طراح بر ترسیم و شاید تا مرحله اجرا، شناخت نوع مصالح و ترسیم دقیق برخی جزئیات، استفاده از دیتیلهای عمومی سازمان برنامه و تبدیل آنها به دیتیلهای خاص، نحوه معرفی مصالح با توجه به جدول نازک کاری، شیت بندی و ارائه آلبوم جزئیات با مقیاس های بزرگ )
جمع كل ساعت 8 16 ساعت
*سطح آموزشي شامل مقدماتي، متوسط و پيشرفته مي باشد و حتماً بايد ذكر شود.
توضيحات: