مجتبی رحیمیان

مجتبی رحیمیان


فارغ التحصیل کارشناسی کامپیوتر و سخت افزار/تجربه ی 15 سال تدریس دوره های کامپیوتر

12 مهر , 1399'
میرمحمد زارع نوجه ده

میرمحمد زارع نوجه ده


کارشناسی پیوسته ی گرایش نرم افزار/تسلط کامل به ICDL+Network

12 مهر , 1399'
میرمحمد احمدپورحسین زاده

میرمحمد احمدپورحسین زاده


فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی کامپیوتر و نرم افزار/بیش از 7سال سابقه ی تدریس

12 مهر , 1399'
مرضیه سادات ابوالقاسم حسینی

مرضیه سادات ابوالقاسم حسینی


فوق لیسانس مدیریت صنعتی مالی/بیش از 2سال سابقه ی تدریس/دارای مهارت هایی چونMicrosoft Excel _PHOTOSHOP_IT ,...

12 مهر , 1399'