مائده طهرانی

مائده طهرانی


کاردانی عکاسی کارشناسی عکاسی تبلیغات

2 دی , 1400'
آقای بهروز صلاحی

آقای بهروز صلاحی


دارای سابقه 10 ساله تدریس در موسسات ودانشگاه های مختلف تهران وشعب ونمایندگی های مجتمع فنی تهران

4 ارديبهشت , 1400'