حامد مقراضی

حامد مقراضی


بیش از 5سال سابقه تدریس/ کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد واحد شاهرود

2 دی , 1400'
خاطره پاپایی

خاطره پاپایی


مدرک کارشناسی ارشد/بیش از 8 سال سابقه تدریس

2 دی , 1400'
میلاد مختاری

میلاد مختاری


بیش از 5سال سابقه تدریس /دکتری حسابداری

2 دی , 1400'
آقای حاتمی کیا

آقای حاتمی کیا


کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه علامه تهران عضو انجمن حسابداری ایران و انجمن مدیریت ایران دارای 8سال سابقه تدریس حسابداری در موسسات معتبر مسلط به نرم افزارهای هلو سپیدار

6 مهر , 1399'