محمد حسین علی خانی

محمد حسین علی خانی


بیش از 5سال سابقه تدریس

9 دی , 1400'
علی اصغر صالحی

علی اصغر صالحی


بیش از 20سال سابقه تدریس/ دکترای هوش مصنوعی و رباتیکز

2 دی , 1400'
محمد موسوی

محمد موسوی


کارشناسی IT/بیش از 5 سال سابقه تدریس

2 دی , 1400'
سینا هاشمی طاهری

سینا هاشمی طاهری


بیش از 5 سال سابقه تدریس /فارغ التحصیل رشته مهندسی فناوری اطلاعات‌

2 دی , 1400'