مهدی مردان

مهدی مردان


8سال سابقه ی حرفه ای دراجرای پروژه های شبکه با اجرای بیش از 40پروژه در سطح گسترده برگزاری بالغ بر10000ساعت دوره ی اموزش حضوری وغیرحضوری {آنلاین} .cisco-microsoft-mikrotik کارشناس نرم افزار ،دارای مدارک

7 مهر , 1399'
رضا قاضیان

رضا قاضیان


کارشناسی مهندسی برق/ کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

12 اسفند , 1397'