استاد سبحان همت نژاد فرخی

استاد سبحان همت نژاد فرخی


طراح و نقشه کشی صنعتی در شرکت کاوه طراح و نقشه کش در نیروگاه برق ابی طراح قالب های صنعتی سنبه ماتریس مدیر کنترل کیفیت شرکت کاوه

25 تير , 1401'
اقای کمالی

اقای کمالی


با بیش از 10سال سابقه تدریس در دوره های مکانیک

4 ارديبهشت , 1400'