کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد

دانشجو گرامی برای استفاده از ورکشاپ های رایگان تنها با زدن دکمه رزرو در دوره مد نظر و پر کردن فرم مربوطه می توانید از سمینار استفاده کنید.