کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ورکشاپ فست فود
1400/07/10شنبه 09:30 تا 13:30,یکشنبه 09:30 تا 13:30,دوشنبه 09:30 تا 13:301228,500,000
2
دوره نوشیدنی های سرد
1400/07/07چهارشنبه 16:00 تا 20:003238,500,000
3
فینگر فود
1400/07/11یکشنبه 10:30 تا 15:302033,000,000