کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
دوره تخصصی آشپزی ملل
1401/04/13شنبه 15:30 تا 19:3040111,300,000
2
دوره تخصصی آشپزی ملل
1401/04/30پنجشنبه 10:30 تا 14:3040111,300,000
3
دوره تخصصی آشپزی ملل
1401/04/16پنجشنبه 15:30 تا 19:3040111,300,000
4
دوره نوشیدنی های سرد
1401/04/15چهارشنبه 10:30 تا 14:303253,950,000
5
دوره تخصصی کافی شاپ (فشرده)
1401/04/18شنبه 10:30 تا 14:30,یکشنبه 10:30 تا 14:30,دوشنبه 10:30 تا 14:30,سه شنبه 10:30 تا 14:30,پنجشنبه 10:30 تا 14:30,چهارشنبه 10:30 تا 14:30,جمعه 10:30 تا 14:30,شنبه 10:30 تا 14:303266,300,000
6
دوره تخصصی کافی شاپ (عادی)
1401/04/12یکشنبه 10:30 تا 14:30,سه شنبه 10:30 تا 14:303266,300,000
7
دوره تخصصی کافی شاپ (عادی)
1401/04/30پنجشنبه 15:30 تا 19:303266,300,000
8
دوره تخصصی کافی شاپ (عادی)
1401/04/21یکشنبه 16:00 تا 20:00,سه شنبه 16:00 تا 20:003266,300,000
9
کاست کنترل
1401/04/20دوشنبه 16:00 تا 20:001659,400,000
10
کارگاه شرینی و دسرهای کافه ای
1401/04/13سه شنبه 09:30 تا 14:30,دوشنبه 09:30 تا 14:301022,750,000
11
ورکشاپ استیک
1401/04/25شنبه 15:30 تا 19:30,یکشنبه 15:30 تا 19:30,دوشنبه 15:30 تا 19:301251,350,000
12
ورکشاپ سوسیر
1401/04/12یکشنبه 16:00 تا 20:00,دوشنبه 16:00 تا 20:00827,950,000