کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
مدیریت تخصصی کافی شاپ
1396/07/23یکشنبه 17:00 تا 22:00,سه شنبه 17:00 تا 22:0032آنلاین17,500,000
2
دوره مدیریت تخصصی کافی شاپ
1396/07/16یکشنبه 10:00 تا 14:00,سه شنبه 10:00 تا 14:0032شیفت صبح17,500,000
3
باریستا
1396/07/13پنجشنبه 10:30 تا 15:3032آنلاین17,500,000
4
تهیهوسروحرفه ای نوشیدنی های سرد
1396/07/17دوشنبه 16:00 تا 21:0032آنلاین16,000,000
5
دسرهای مدرن فرانسوی
1396/07/12چهارشنبه 10:00 تا 18:00,پنجشنبه 10:00 تا 18:00,جمعه 10:00 تا 18:0024آنلاین18,500,000