کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران
1400/11/14پنجشنبه 10:30 تا 14:303644,000,000
2
ورک شاپ استیک
1400/11/19سه شنبه 15:30 تا 19:30,چهارشنبه 15:30 تا 19:30,پنجشنبه 15:30 تا 19:301239,500,000
3
شیرینی و دسرهای کافه ای
1400/10/28سه شنبه 09:30 تا 14:301017,500,000
4
هتلداری
1400/11/20چهارشنبه 16:00 تا 20:008061,000,000
5
ورکشاپ سوسیر
1400/11/27شنبه 10:30 تا 14:30,یکشنبه 10:30 تا 14:301218,000,000