کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
دوره تخصصی نوشیدنی های سرد
1400/03/26چهارشنبه 16:00 تا 20:0032بدون تخفیف38,500,000
2
کاست کنترل
1400/03/31دوشنبه 16:00 تا 20:0020بدون تخفیف43,000,000
3
ورک شاپ سوسیر
1400/03/29شنبه 15:30 تا 19:00,یکشنبه 15:30 تا 19:00818,000,000
4
ورک شاپ استیک
1400/04/05شنبه 10:30 تا 14:30,یکشنبه 10:30 تا 14:30,شنبه 10:30 تا 14:301234,500,000