کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Edius(حضوری)
1400/06/11پنجشنبه 13:00 تا 18:003612,100,000
2
Ediusآنلاین
1400/06/11پنجشنبه 13:00 تا 18:003610,380,000
3
گریم متعادل سازی
1400/05/23شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:005433,920,000
4
عکاسی دیحیتال
1400/05/16چهارشنبه 15:00 تا 18:00,شنبه 15:00 تا 18:0011033,200,000
5
پریمیر(حضوری)
1400/05/14پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:004815,100,000
6
افترافکت
1400/05/22جمعه 14:00 تا 18:007828,400,000
7
عکاسی دیحیتال
1400/06/02یکشنبه 16:00 تا 19:00,سه شنبه 16:00 تا 19:0011033,200,000