کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
عکاسی دیحیتال
1400/03/11شنبه 15:00 تا 18:00,چهارشنبه 15:00 تا 18:0011033,200,000
2
پریمیر(حضوری)
1400/02/26یکشنبه 16 تا 19:00,سه شنبه 16 تا 19:004815,100,000
3
پریمیر آنلاین
1400/02/26یکشنبه 16:00 تا 19:00,سه شنبه 16:00 تا 19:004812,830,000
4
After effect(حضوری)
1400/03/02یکشنبه 15:00 تا 18:00,سه شنبه 15:00 تا 18:007828,400,000
5
Maya(حضوری)
1400/02/30پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0012035,600,000