کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
گریم متعادل سازی خود آرایی
1396/07/16یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,پنجشنبه 17:00 تا 21:00017,250,000
2
گریم سینمایی
1396/07/16یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,پنجشنبه 17:00 تا 21:0054آنلاین17,250,000
3
عکاسی دیجیتال
1396/07/22شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00110آنلاین17,000,000
4
روتوش عکاسی دیجیتال(فتوشاپ)
1396/07/14جمعه 08:00 تا 13:0070آنلاین12,000,000
5
Edius
1396/07/07جمعه 13:00 تا 18:0036آنلاین6,500,000
6
After Effect
1396/07/07جمعه 13:00 تا 18:0078آنلاین14,600,000
7
Maya
1396/07/06پنجشنبه 08:00 تا 13:0040آنلاین6,500,000