کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
گریم سطح 1و2
1401/05/03شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:0010056,900,000
2
پریمیر(حضوری)
1401/04/21یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:004822,920,000
3
افترافکت
1401/04/21سه شنبه 15:00 تا 18:00,یکشنبه 15:00 تا 18:007838,080,000
4
عکاسی دیحیتال
1401/04/22چهارشنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:0011044,230,000