کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
گریم سطح 1و2
1400/11/16شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:0010051,750,000
2
پریمیر(حضوری)
1400/11/17یکشنبه 15:00 تا 18:00,سه شنبه 15:00 تا 18:004816,610,000
3
افترافکت
1400/11/16شنبه 14:00 تا 17:00,دوشنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:007831,240,000
4
عکاسی دیحیتال
1400/11/05یکشنبه 13:00 تا 15:00,سه شنبه 13:00 تا 15:0011032,100,000
5
روتوش عکس در فتوشاپ
1400/11/09شنبه 15:00 تا 18:00,دوشنبه 15:00 تا 18:00,چهارشنبه 15:00 تا 18:004515,260,000