کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Java Mobile Programming For Android
1396/07/15شنبه 20:30 تا 22:00,دوشنبه 20:30 تا 22:00,چهارشنبه 20:30 تا 22:0050آنلاین7,200,000
2
C# Programming
1396/07/14جمعه 08:00 تا 13:0060آنلاین6,300,000
3
Web Client Development
1396/07/05شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:0037آنلاین3,460,000
4
SQL Server 2014
1396/07/28جمعه 08:00 تا 13:0060آنلاین7,450,000
5
Developing IOS Apps with Swift
1396/07/11یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0050آنلاین8,800,000
6
Java Mobile Programming for Android
1396/07/20پنجشنبه 16:00 تا 21:0050آنلاین7,200,000
7
Web Design II
1396/07/13شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00424,140,000
8
Web Design III
1396/07/27پنجشنبه 08:00 تا 13:0008,500,000
9
web design1
1396/07/22جمعه 08:00 تا 13:0006,650,000
10
pack web design
1396/07/22جمعه 08:00 تا 13:00018,900,000
11
Web design1
1396/07/16یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00706,650,000
12
ـموزش طراحی و مدیریت وب سایت به کمک وردپرس
1396/07/28جمعه 08:00 تا 13:0017218,900,000
13
PHP & MY SQL
1396/07/20پنجشنبه 13:00 تا 18:0017218,900,000