کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Elementary1
1396/07/10شنبه 08:00 تا 12:00,دوشنبه 08:00 تا 12:00,چهارشنبه 08:00 تا 12:0042آنلاین2,550,000
2
Elementary2
1396/07/16یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:0002,550,000
3
Elementary3
1396/08/05جمعه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0002,550,000
4
family&friends3A
1396/07/05شنبه 16:00 تا 19:00,چهارشنبه 16:00 تا 19:00411,800,000
5
Pre_intermediate1
1396/07/26جمعه 09:00 تا 13:002,550,000