کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
طراحی لباس مقدماتی
1401/05/12شنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:0019270,000,000
2
طراحی لباس پیشرفته
1401/04/25شنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:0017765,000,000
3
دوخت مقدماتی
1401/04/14یکشنبه 10:00 تا 14:00,سه شنبه 10:00 تا 14:008439,150,000
4
دوخت پیشرفته
1401/04/29شنبه 14:00 تا 17:00,دوشنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:008439,150,000

دپارتمان طراحی لباس:

 

این دوره از بخش های متنوعی چون طراحی آناتومی و فیگور ، شناخت سبکهای طراحی لباس ،رنگ شناسی و پارچه شناسی،مولاژ و مفهوم سازی، الگو و دوخت تشکیل شده است. هدف کلی مجتمع فنی تهران نمایندگی پیروزی در این دوره تربیت هنرجویانی است که بتوانند پس از ایده یابی و پرورش ایده ی خود بر اساس کلیه ی اصول طراحی لباس به یک طرح قابل اجرا دست یابند و حتی بتوانند نمونه ای از آن را تولید کنند و یا بر تولید آن نظارت داشته باشند.
 بخشهای مختلف این دوره به گونه ای طراحی شده که نتیجه ی هر بخش در کارگاه های همزمان و یا بعدی بکار گرفته شود  لذا همگام بودن با برنامه ی آموزشی در بدست آوردن نتایج پایانی موثر خواهد بود.

 

نمونه کار هنرجویان: