کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
طراحی لباس پیشرفته
1400/11/20شنبه 14:00 تا 18:00,چهارشنبه 14:00 تا 18:0017758,800,000
2
دوخت پیشرفته
1400/11/16شنبه 14:00 تا 17:00,دوشنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:008435,112,000
3
طراحی لباس مقدماتی
1400/11/06شنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:0019258,800,000
4
دوخت مقدماتی
1400/11/09دوشنبه 10:30 تا 14:30,چهارشنبه 10:30 تا 14:30,شنبه 10:30 تا 14:308435,112,000

دپارتمان طراحی لباس:

 

این دوره از بخش های متنوعی چون طراحی آناتومی و فیگور ، شناخت سبکهای طراحی لباس ،رنگ شناسی و پارچه شناسی،مولاژ و مفهوم سازی، الگو و دوخت تشکیل شده است. هدف کلی مجتمع فنی تهران نمایندگی پیروزی در این دوره تربیت هنرجویانی است که بتوانند پس از ایده یابی و پرورش ایده ی خود بر اساس کلیه ی اصول طراحی لباس به یک طرح قابل اجرا دست یابند و حتی بتوانند نمونه ای از آن را تولید کنند و یا بر تولید آن نظارت داشته باشند.
 بخشهای مختلف این دوره به گونه ای طراحی شده که نتیجه ی هر بخش در کارگاه های همزمان و یا بعدی بکار گرفته شود  لذا همگام بودن با برنامه ی آموزشی در بدست آوردن نتایج پایانی موثر خواهد بود.

 

نمونه کار هنرجویان: