سر فصل ساعت عملي ساعت تئوري سطح آموزشي محتواي آموزشي
كپچر كردن ويدئو (capture) 2 1 مقدماتي ويژگي هاي Scratch, Device control
طرز استفاده از پنجره Project 3 1 پيشرفته وارد كردن فايل-نماهاي مختلف پروژه –طرز ساخت عناصر جديد
طرز كار با پنجره timeline 3 1 پيشرفته طرح بندي سكانس ها و پنجره-منطقه كنترل پيمايش زمان-منطقه track header –منطقه محتويات track
مراحل كار ويرايش 3 1 پيشرفته مقدمات ويرايش-ويرايش با استفاده از پنجره source monitors –ويرايش timeliner –ويرايش با استفاده از پنجره program monitor  -برش دادن  timeline –پالت tool
آشنايي با ترانزيشن ها 2 1 پيشرفته مقدمات ترانزيشن ها در يك track-پنجره Effect –كشيدن و رها كردن ترانزيشن ها.
نحوه عملكرد صوت 3 1 پيشرفته وارد كردن و انطباق فايل صوتي –آشنايي با سطوح ولوم و ترك هاي صوتي-جلوه هاي كليپ
Title designer در اديوس 1 1 پيشرفته ايجاد شيء-شيوه هاي شيء-تراز كردن متن –جابجا و مرتب كردن متن
جلوه هاي صوني 1 1 پيشرفته طرز استفاده از جلوه هاي كليپ  ادغام صداي تراك
ميكس صدا 1 1 پيشرفته طرز ساخت mix،خودكار سازي mix زنده
تكنيكهاي پيشرفته ويرايش 1 1 پيشرفته هم بندي ويرايش،برش و اصلاح ويرايش
ويرايش چند دوربيني 1 1 پيشرفته ايجاد هنرنمايي،ويرايش فيلم تهيه شده با چند دوربين
ايجاد يك PIP خوب 1 1 پيشرفته ساخت فريم تخصصي ،استفاده از پيش تنظيمات
Rendering 1 - پيشرفته نحوه هاي مختلف خروجي گرفتن