سر فصل محتواي آموزشي  
 
شناخت فرمتها و طراحي در محيط نشر
 
شناخت لي آت و صفحه آرايي
 
Master page ,page         شناخت
 
شناخت ابزارهاي اصلي
 
شناخت منوهاي اصلي
 
شناخت پنجره هاي اصلي و فرعي
شناخت و خصوصيات فرمتهاي  .pm  qxp .indd
 
Binding . column .margin .page. Spread
 
Windows page ,section , numbering,master page
 
 
Selection ,Direct ,Fram ,Transform ….
 
Windows ,Object ,file ,Edit ,Type….
 
 ..... Character ,Layer ,style ,paragraph ,wrap