جشن سالگرد تاسیس

  • 4 آذر , 1394
  • 134964 نفر
  • کد خبر 100000
در مورخ 94/09/13 جشن سالگرد تاسیس مجتمع فنی تهران نمایندگی پیروزی برگزار میشود در این روز از تمامی اساتید این نمایندگی دعوت شده است تا در این گردهمایی حضور داشته باشند 
مجتمع فنی تهران