ژوژمان کلاس طراحی فیگور استاد کرمی

  • 24 شهريور , 1398
  • 681 نفر
  • کد خبر 100133
ژوژمان کلاس طراحی فیگور استاد کرمی در تاریخ 10 شهریور برگزار شد  در این جلسه دانشجویان کلاس در حضور مدیریت نمایندگی و استاید آثار خود را به استاد کرمی تحویل دادند 
لازم  به ذکر است دانشجویان در پایان دوره های طراحی لباس مدارک مجتمع فنی تهران ،city&guildsانگلستان ،Itdکانادا را میتوانند اخذ کنند وتمامی نمرات از پروژه های پایان ترم آنها محاسبه میشود.