هجدهیمن نشست سراسری نمایندگی ها

  • 29 دی , 1397
  • 686 نفر
  • کد خبر 100123

به گزارش روابط عمومی مجتمع فنی تهران 19 تا 21 دیماه سال جاری هجدهیمن نشست سراسری نمایندگی ها کل کشوردر منطقه تنکاین (مرکز فرهنگی و تفریحی رشد ) با حضور هیئت مدیره ،مدیران نمایندگی ها ومدیريت نمايندگي پيروزي مجتمع فنی تهران برگزار گرديد.

در این جلسه مسائل و مشکلات نمایندگی ها و نحوه ارائه دوره های آموزشی مطرح گردید 
با توجه به همزمانی  این جلسه با چهلمین سالگرد مجتمع فنی تهران جشن چهل سالگی مجتمع فنی تهران نیز با حضور مدیرعامل و هیئت مدیره محترم مجتمع فنی تهران برگزار شد