کارگاه آموزشی ، روانشناسی رنگ در عکاسی پرتره

  • 7 آبان , 1396
  • 497 نفر
  • کد خبر 100100
 کارگاه آموزشی ، روانشناسی رنگ در عکاسی پرتره 

سرفصل های کارگاه:
⁣▪️ رنگ چیست و چه تاثیری روی ذهن ما دارد.
▪️ برانگیختن حس های مختـلف با رنگ
▪️ رنگ در فـرهنگ و بـاور
▪️ القای احساسات با نـورپردازی رنـگی

در این گارگاه مواردی به صورت تئوری بیان شده و سپس با عکاسی از مدل به صورت عملی به آن موارد خواهیم پرداخت   ⁣

شروع کارگاه روز پنجشنبه  11 آبان ماه 
از ساعت 16 الی 19