اعمال مخصوص در شب های قدر

  • 24 خرداد , 1396
  • 448 نفر
  • کد خبر 100083
در شب های قدر اگر می خواهید از فیض کامل برخوردار شوید این اعمال را بجای آورید . شاید خداوند نظری کند
ما را هم فراموش نکنید ، التماس دعا