سمینار بررسی نرم افزار های مهندسی مکانیک

  • 22 آذر , 1395
  • 883 نفر
  • کد خبر 100043
سمینار بررسی نرم افزارهای مهندسی مکانیک
CAD   CAM    CAE
دوم دی ماه مجتمع فنی تهران نمایندگی پیروزی
77405091-4


دوره های فنی و مهندسی