دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/11/02شنبه 10:30 تا 20:30,یکشنبه 10:30 تا 20:30,دوشنبه 10:30 تا 20:30,سه شنبه 10:30 تا 20:30,چهارشنبه 10:30 تا 20:30,پنجشنبه 10:30 تا 20:30,جمعه 10:30 تا 20:30مدیریت تخصصی کافی شاپ97/02/08-10:30sh-j-20:30

فرم ورود مشخصات