دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/11/02شنبه 16:30 تا 20:30,یکشنبه 16:30 تا 20:30,دوشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:30,چهارشنبه 16:30 تا 20:30,پنجشنبه 16:30 تا 20:30,جمعه 16:30 تا 20:30مدیریت تخصصی کافی شاپ97/02/15-sh16:30-20:30-j

فرم ورود مشخصات