دریافت مدال نوبل یونیورسال

دریافت مدال نوبل یونیورسال


نخستین مدال نوبل یونیورسال در همایش ملی کارآفرینی و تولید ملی و توسعه اقتصادی به مجتمع فنی تهران اهدا گردید

101
جشن سالگرد تاسیس نمایندگی پیروزی

جشن سالگرد تاسیس نمایندگی پیروزی


در تاریخ 15 آذر سال 92 نمایندگی پیروزی فعالیت خود را آغاز کرد که امسال در همین روز با جمعی از پرسنل و اساتید به همراه مدیریت نمایندگی مهندس حاج نورورزی این جشن برگزار شد

229
همایش بزرگ صلاحیت حرفه ای مدیران مدارس گرگان

همایش بزرگ صلاحیت حرفه ای مدیران مدارس گرگان


همایش بزرگ صلاحیت حرفه ای مدیران مدارس گرگان با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان

250
هجدهیمن نشست سراسری نمایندگی ها

هجدهیمن نشست سراسری نمایندگی ها


هجدهیمن نشست سراسری نمایندگی ها کل کشوردر منطقه تنکاین با حضور هیئت مدیره ،مدیران نمایندگی ها ومدیريت نمايندگي پيروزي مجتمع فنی تهران برگزار گرديد

137
درباره دوره نقاشي

درباره دوره نقاشي


هر آنچه لازم است درباره دوره هاي طراحي و نقاشي بدانيد

129
تفاهم‌نامه آموزش ایثارگران با مجتمع فنی

تفاهم‌نامه آموزش ایثارگران با مجتمع فنی


تفاهم‌نامه آموزش ایثارگران با مجتمع فنی تهران

265