ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1حسابداری ویژه بازار کار1399/03/26شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0018046,700,000
2حسابداری ویژه بازار کار1399/03/16پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0018043,700,000
3حسابداری ویژه بازار کار (آنلاین)1399/02/27شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:0015339,700,000
4حسابداری خدماتی (مقدماتی)1399/02/25پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:005012,000,000
5مکانیزه1399/05/02پنجشنبه 17:00 تا 21:00,جمعه 13:30 تا 17:307018,500,000
6مکانیزه1399/03/26شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:007018,500,000
7نحوه ی تهیه اظهارنامه مالیاتی1399/04/08یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00104,670,000
8مالیات بر ارزش افزوده1399/04/15یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0082,610,000
9حسابداری مالی و خدماتی1399/05/19یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:005015,000,000
10حسابداری مالی و خدماتی1399/03/10یکشنبه 09:00 تا 13:0044,670,000
11حسابداری ویژه بازارکار1399/04/22یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0018046,700,000
12حسابداری مالی خدماتی1399/05/26یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:005015,000,000
13مالی بازرگانی1399/04/21شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00409,750,000
14اصول و فنون مذاکره1399/04/12پنجشنبه 09:00 تا 14:00510,250,000
15پک بورس مقدماتی تا پیشرفته1399/05/04شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:007038,590,000
16حقوق و دستمزد1399/04/19پنجشنبه 17:00 تا 21:00,جمعه 13:30 تا 17:30125,700,000
17حسابداری ویژه بازارکار1399/05/19یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:0018046,700,000
18دیجیتال مارکتینگ1399/05/24پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:00248,680,000
19اصول و فنون مذاکره1399/05/02پنجشنبه 09:00 تا 14:00510,250,000
20حسابداری1399/05/07پنجشنبه 12:00 تا 15:001013,950,000
21حسابداری1399/05/12شنبه 16:30 تا 18:0090125,000,000
22اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار1399/05/29شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:008742,400,000
23حسابداری1399/05/15شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:001519,250,000
24حسابداری ویژه بازارکار1399/05/26یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:0018046,700,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1طراحی لباس مقدماتی1399/05/26یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:0019242,000,000
2طراحی لباس پیشرفته1399/04/18شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:0017739,000,000
3طراحی لباس مقدماتی1399/05/15شنبه 15:00 تا 18:00,دوشنبه 15:00 تا 18:00,چهارشنبه 15:00 تا 18:0019242,000,000
4دوخت مقدماتی1399/05/27شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:008426,600,000
5دوخت پیشرفته1399/05/27شنبه 15:00 تا 18:00,چهارشنبه 15:00 تا 18:008426,600,000
6طراحی فیگور1399/04/16دوشنبه 18:00 تا 21:00428,360,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1(Elementary 1 (A1.41399/05/25شنبه 18:00 تا 20:00,چهارشنبه 18:00 تا 20:00364,100,000
2(Elementary 2 (A1.51399/05/06دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00364,100,000
3ٍ(Elementary 3 (A1.61399/05/26یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00364,100,000
4(Elementary 4 (A1.71399/05/26یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00364,100,000
5B1)intermediate 1)1399/05/26سه شنبه 15:00 تا 17:00364,150,000
6inter21399/03/11شنبه 17:00 تا 18:00,یکشنبه 17:00 تا 18:002014,000,000
7اسپانیایی1399/04/08یکشنبه 17:00 تا 20:00,سه شنبه 17:00 تا 20:00108,000,000
8el 11399/04/04یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00104,000,000
9inter1399/04/22شنبه 15:00 تا 17:00,دوشنبه 15:00 تا 17:00107,000,000
10elementary1399/05/08دوشنبه 15:00 تا 16:30,چهارشنبه 15:00 تا 16:30106,000,000
11Elementry1399/05/05یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00104,000,000
12Elementry1399/05/05یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00104,000,000
13pI1399/05/22شنبه 17:00 تا 19:00,یکشنبه 17:00 تا 19:00107,000,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
13dmax & v-ray1399/03/12دوشنبه 13 تا 17,پنجشنبه 9 تا 1310019,800,000
2اتوکد دوبعدی1399/04/02دوشنبه 14:00 تا 18:00,چهارشنبه 14:00 تا 18:006012,800,000
3V-Ray1399/04/26پنجشنبه 09:00 تا 13:00,شنبه 13:00 تا 17:00308,760,000
4Revit Architecture1399/05/30پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:006015,800,000
5اتوکد سه بعدی1399/05/25شنبه 18:00 تا 22:00,دوشنبه 18:00 تا 22:00,چهارشنبه 18:00 تا 22:00428,200,000
63dmax & v-ray1399/05/02پنجشنبه 17:00 تا 21:00,جمعه 13:30 تا 17:3010019,800,000
7دکوراسیون مقدماتی1399/05/01شنبه 16:00 تا 18:00,دوشنبه 16:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:0013830,000,000
8دکوراسیون پیشرفته1399/04/01یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:0012038,300,000
9اتوکد دوبعدی1399/05/29چهارشنبه 13:00 تا 16:006012,800,000
103dmax & v-ray1398/04/30دوشنبه 12:00 تا 16:00,چهارشنبه 12:00 تا 16:0010019,800,000
11نقشه کشی فاز ۱1399/04/07شنبه 09:00 تا 13:0055,150,000
123dmaax & v-ray1399/05/26یکشنبه 17:00 تا 20:00,سه شنبه 17:00 تا 20:0010019,800,000
13طراحی دکوراسیون داخلی مقدماتی1399/05/26یکشنبه 16:00 تا 19:00,سه شنبه 16:00 تا 19:0013830,000,000
14Skechup1399/05/12شنبه 09:00 تا 13:001124,900,000
15اتوکد دوبعدی1399/05/12یکشنبه 09:00 تا 13:00305,280,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1ICDL PACK1399/03/29پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:001319,600,000
2ICDL PACK1399/03/19شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:001319,600,000
3ICDL مقدماتی1399/02/27شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00685,000,000
4excel expert1399/05/25شنبه 20:00 تا 22:00,دوشنبه 20:00 تا 22:00,چهارشنبه 20:00 تا 22:00243,000,000
5ICDL PACK1399/03/17شنبه 18:00 تا 22:00,دوشنبه 18:00 تا 22:00,چهارشنبه 18:00 تا 22:001318,640,000
6Word&Excelتلفیقی -آنلاین1399/02/28یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00504,240,000
7Icdl مقدماتی(آنلاین)1399/02/25پنجشنبه 14:00 تا 17:00,جمعه 14:00 تا 17:00634,000,000
8Icdl 2 (آنلاین)1399/03/01پنجشنبه 14:00 تا 17:00,جمعه 14:00 تا 17:00633,800,000
9icdl21399/05/02پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:00634,750,000
10icdl21399/03/24شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00634,750,000
11word1399/03/24شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00252,860,000
12word & excel1399/02/272015,000,000
13excel expert1399/02/28108,400,000
14excel1399/05/26سه شنبه 09:00 تا 13:00,یکشنبه 09:00 تا 13:00242,860,000
15ICDL11399/05/30پنجشنبه 16:00 تا 20:00,جمعه 14:00 تا 18:00684,500,000
16ICDL11399/03/17شنبه 18:00 تا 22:00,دوشنبه 18:00 تا 22:00,چهارشنبه 18:00 تا 22:00685,000,000
17ICDL11399/03/29پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:00635,000,000
18word & excel1399/04/01یکشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:00505,300,000
19ICD11399/03/10شنبه 18:00 تا 19:00,یکشنبه 18:00 تا 19:00,دوشنبه 18:00 تا 19:0083,640,000
20ICDL11399/03/17شنبه 09:00 تا 13:0052,850,000
21ICDL11399/05/28یکشنبه 19:00 تا 22:00,سه شنبه 19:00 تا 22:00685,000,000
22ICDLpack1399/05/29یکشنبه 18:00 تا 22:00,سه شنبه 18:00 تا 22:001319,600,000
23WORD1399/04/19پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:00242,860,000
24EXCEL1399/05/02پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:00242,860,000
25ICDLpack1399/05/30شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:001319,600,000
26ICDL11399/04/19یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00685,000,000
27ICDLpack1399/05/28یکشنبه 19:00 تا 22:00,سه شنبه 19:00 تا 22:001319,600,000
28ICDL11399/04/21شنبه 19:00 تا 22:00,دوشنبه 19:00 تا 22:00,چهارشنبه 19:00 تا 22:00685,000,000
29ICDLpack1399/05/30پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:001319,600,000
30ICDL11399/05/23پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00685,000,000
31icdlII1399/04/08پنجشنبه 17:00 تا 21:00,جمعه 13:00 تا 18:00634,750,000
32Excel1399/04/10دوشنبه 16:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:00106,800,000
33word&excel1399/04/16دوشنبه 15:00 تا 18:00,سه شنبه 15:00 تا 18:00106,200,000
34ICDLpack1399/05/08شنبه 15:00 تا 18:00,دوشنبه 15:00 تا 18:00,چهارشنبه 15:00 تا 18:001319,600,000
35ICDL11399/05/08شنبه 15:00 تا 18:00,دوشنبه 15:00 تا 18:00,چهارشنبه 15:00 تا 18:00689,600,000
36icdl21399/05/26یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00634,750,000
37excel1399/05/02پنجشنبه 11:00 تا 13:0021,360,000
38کامپیوتر1399/05/16پنجشنبه 11:00 تا 13:0052,350,000
39Excel1399/05/13سه شنبه 17:00 تا 18:001610,000
40Excel1399/05/23پنجشنبه 17:00 تا 20:00124,610,000
41icdl pack1399/05/30پنجشنبه 16:00 تا 20:00,جمعه 14:00 تا 18:001319,600,000
42اکسل مقدماتی تا پیشرفته1399/05/23پنجشنبه 12:00 تا 16:002413,000,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1ETABS & SAFE1399/05/31جمعه 09:00 تا 13:0012028,500,000
2متره برآورد و صورت وضعیت با excel1399/05/31جمعه 09:00 تا 13:005010,500,000
3GIS1399/05/09پنجشنبه 09:00 تا 13:00307,500,000
4ms.project1399/05/30پنجشنبه 09:00 تا 13:00459,500,000
5primavera1399/05/31جمعه 13:00 تا 18:005011,000,000
6catia 11399/05/31جمعه 13:00 تا 17:00509,850,000
7catia 21399/05/31جمعه 13:00 تا 17:00509,800,000
8solid work 11399/06/02یکشنبه 15:00 تا 17:00,سه شنبه 15:00 تا 17:00649,750,000
9solid work 21399/05/30پنجشنبه 09:00 تا 13:005011,000,000
10MATLAB مقدماتی1399/05/29شنبه 13:00 تا 18:00,دوشنبه 13:00 تا 18:00,چهارشنبه 13:00 تا 18:00327,500,000
11SPSS 11399/05/31جمعه 13:00 تا 18:00247,500,000
12spss1399/04/07شنبه 10:00 تا 16:00,چهارشنبه 10:00 تا 16:00128,400,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته1399/05/30پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:006011,000,000
2Corel1399/05/27شنبه 18:00 تا 20:00,دوشنبه 18:00 تا 20:00,چهارشنبه 18:00 تا 20:00305,200,000
3ایلاستریتور1399/05/23پنجشنبه 13:00 تا 16:00406,800,000
4طراحی و نقاشی پایه1399/05/30پنجشنبه 10:00 تا 13:006012,000,000
5فتوشاپ آنلاین1399/02/25پنجشنبه 14:00 تا 17:00,جمعه 14:00 تا 17:00608,800,000
6فتوشاپ1399/05/13شنبه 16:00 تا 18:00,دوشنبه 16:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:006011,000,000
7فتوشاپ1399/02/083018,000,000
8فتوشاپ1399/05/26یکشنبه 13:00 تا 16:00,سه شنبه 13:00 تا 16:006011,000,000
9طراحی و نقاشی پایه1399/03/25یکشنبه 10:00 تا 13:306012,000,000
10طراحی و نقاشی متوسط1399/05/30پنجشنبه 10:00 تا 13:004010,500,000
11طراحی ونقاشی متوسط1399/03/29یکشنبه 10:00 تا 13:304010,500,000
12طراحی ونقاشی پیشرفته1399/05/30پنجشنبه 10:00 تا 13:004011,000,000
13طراحی و نقاشی پیشرفته1399/03/25یکشنبه 10:00 تا 13:304011,000,000
14طراحی و نقاشی حرفه ای1399/03/24شنبه 15:30 تا 18:304011,000,000
15طراحی و نقاشی حرفه ای1399/03/25یکشنبه 10:00 تا 13:304011,000,000
16In design1399/05/26یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00304,900,000
17in design1399/04/09دوشنبه 15:00 تا 18:00158,850,000
18ایلسترتور1399/04/11چهارشنبه 10:00 تا 14:005415,000
19فتوشاپ1399/05/04شنبه 18:00 تا 20:00109,720,000
20فتوشاپ1399/05/26یکشنبه 10:00 تا 12:0055,400,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1CCNA R&S1399/05/30پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:006616,000,000
2Network+ (آنلاین)1399/02/25پنجشنبه 14:00 تا 17:00,جمعه 14:00 تا 17:00303,600,000
3network+1399/05/30پنجشنبه 13:00 تا 18:00304,500,000
4MCSA Package20161399/05/30پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0015042,000,000
5ccnp pack1399/05/31پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0010029,000,000
6hardware1399/04/20جمعه 09:00 تا 13:00516,550,000
7network+1399/05/04شنبه 09:00 تا 13:001512,150,000
8NETWORK+1399/05/22پنجشنبه 09:00 تا 12:00,جمعه 09:00 تا 12:001512,150,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1pack web design1399/04/08یکشنبه 15:00 تا 18:00,سه شنبه 15:00 تا 18:0015030,000,000
2pack web design1399/03/11یکشنبه 18:30 تا 21,سه شنبه 18:30 تا 2115030,000,000
3pack web design1399/01/29پنجشنبه 14 تا 18,جمعه 14 تا 1815030,000,000
4c# programming1399/05/28یکشنبه 14:00 تا 17:00,سه شنبه 14:00 تا 17:00609,500,000
5java1399/05/30پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:005011,500,000
6java advanced1399/04/22یکشنبه 19 تا 21,سه شنبه 19 تا 215014,520,000
7پایتون1399/03/03شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:006011,500,000
8phytonآنلاین1399/02/26پنجشنبه 13 تا 18,جمعه 13 تا 18308,000,000
9++c آنلاین1399/02/19پنجشنبه 09:00 تا 12:00,جمعه 09:00 تا 12:00308,000,000
10زبان برنامه نویسی ++c آنلاین1399/02/25پنجشنبه 14:30 تا 19:30606,920,000
11#c آنلاین1399/02/23یکشنبه 17:30 تا 20:30,سه شنبه 17:30 تا 20:30607,600,000
12Programming with Pythonآنلاین1399/02/11پنجشنبه 17:30 تا 21:006011,500,000
13web design 11399/05/12یکشنبه 09:00 تا 14:00,سه شنبه 09:00 تا 14:00709,950,000
14PHP & my SQl web development1399/05/31جمعه 09:00 تا 13:006014,200,000
15pack web design آنلاین1399/03/08پنجشنبه 14:30 تا 19:3015024,000,000
16c++ آنلاین1399/03/08پنجشنبه 14:30 تا 19:30608,650,000
17pack web design1399/03/06شنبه 19:00 تا 21:00,یکشنبه 19:00 تا 21:0015027,000,000
18c++1399/05/30پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00608,650,000
19پایتون1399/06/02یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:006011,500,000
20SEO1399/03/25یکشنبه 20:00 تا 22:00,سه شنبه 20:00 تا 22:00,پنجشنبه 20:00 تا 22:004512,400,000
21WORDPRESS1399/05/24جمعه 13 تا 18459,300,000
22web31399/03/18یکشنبه 16:00 تا 18:30,سه شنبه 16:00 تا 18:305815,900,000
23web11399/03/27سه شنبه 13:00 تا 18:0054,300,000
24wordpress1399/03/29پنجشنبه 09:00 تا 12:0054,000,000
25pack web design1399/05/30پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:0015030,000,000
26Microsoft ASP.net MVC1399/05/29شنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:006018,500,000
27pack web design1399/04/14شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:0015030,000,000
28web design 11399/04/21شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:00589,950,000
29SEO1399/05/12یکشنبه 20:00 تا 22:00,سه شنبه 20:00 تا 22:004512,400,000
30python1399/04/10شنبه 17:00 تا 20:00609,200,000
31android pack1399/06/02یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:007015,000,000
32pack web design1399/05/12یکشنبه 09:00 تا 14:00,سه شنبه 09:00 تا 14:0015030,000,000
33python1399/05/12یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:006011,500,000
34web design 11399/05/30پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:00589,950,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1پریمیر1399/05/30پنجشنبه 13 تا 164813,400,000
2After effect1399/05/31جمعه 9 تا 127823,500,000
3عکاسی دیحیتال1399/05/26یکشنبه 16:00 تا 19:00,سه شنبه 16:00 تا 19:0011025,000,000
4Edius1399/05/23پنجشنبه 13:00 تا 18:003611,000,000
5Mayaمقدماتی1399/05/30پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:006319,500,000
6maya پیشرفته1399/05/30پنجشنبه 09:00 تا 13:0012022,500,000
7گریم متعادل سازی1399/06/08شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:005427,200,000
8پریمیر1399/04/31پنجشنبه 09:00 تا 13:0057,380,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1دوره تخصصی کافی شاپ (عادی)1399/06/27شنبه 16:30 تا 20:30,دوشنبه 16:30 تا 20:303239,500,000
2دوره کافی شاپ تخصصی(فشرده)1399/06/15شنبه 10:30 تا 15:30,یکشنبه 10:30 تا 15:30,دوشنبه 10:30 تا 15:30,سه شنبه 10:30 تا 15:30,سه شنبه 10:30 تا 15:30,چهارشنبه 10:30 تا 15:30,چهارشنبه 10:30 تا 15:30,پنجشنبه 10:30 تا 15:30,جمعه 10:30 تا 15:30,شنبه 10:30 تا 15:30,یکشنبه 10:30 تا 15:303239,500,000
3دوره ی آشپزی ملل1399/06/17دوشنبه 15:00 تا 20:006054,500,000
4باریستا1399/06/04یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:303238,000,000
5بیوتی تراپی1399/05/26یکشنبه 08:30 تا 14:006032,500,000
6مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران1399/06/27پنجشنبه 10:30 تا 14:304235,500,000
7دوره تخصصی نوشیدنی های سرد1399/06/12چهارشنبه 17:00 تا 21:003234,500,000
8کارگاه تخصصی صبحانه و برانچ1399/07/05شنبه 10:30 تا 15:30,دوشنبه 10:30 تا 15:303219,500,000
9کاست کنترل1399/05/27دوشنبه 16:30 تا 20:302032,500,000
10فینگر فود1399/06/30یکشنبه 10:30 تا 15:302729,500,000
11ورکشاپ تخصصی شکلات دست ساز1399/06/20پنجشنبه 17:00 تا 21:00,جمعه 17:00 تا 21:001021,000,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام