ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1اتوکد دوبعدی1397/04/29جمعه 08:00 تا 13:00606,850,000
2اتوکد دوبعدی1397/06/07شنبه 14:00 تا 18:00,دوشنبه 14:00 تا 18:00,چهارشنبه 14:00 تا 18:00606,850,000
3اتوکدسه بعدی1397/05/25پنجشنبه 08:00 تا 13:00425,850,000
43D Max1397/04/05یکشنبه 14:00 تا 17:00,سه شنبه 14:00 تا 17:0010011,850,000
53D Max1397/05/04پنجشنبه 09:00 تا 13:0010011,850,000
63D Max1397/04/30شنبه 14:00 تا 16:00,دوشنبه 14:00 تا 16:00,چهارشنبه 14:00 تا 16:0010011,850,000
7V-RAY1397/05/24شنبه 16:00 تا 18:00,دوشنبه 16:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:003011,850,000
8REVIT1397/05/25پنجشنبه 14:00 تا 18:00608,550,000
9دکوراسیون مقدماتی1397/05/24شنبه 18:00 تا 22:00,دوشنبه 18:00 تا 22:00,چهارشنبه 18:00 تا 22:0013815,500,000
10دکوراسیون مقدماتی1397/04/12یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:0013815,500,000
11دکوراسیون پیشرفته1397/05/15یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:00,پنجشنبه 08:00 تا 13:0013220,950,000
12دکوراسیون متوسطه1397/07/15یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:00,پنجشنبه 08:00 تا 13:0012020,300,000
13خصوصی/غزال نجفی/اتوکد1397/04/12چهارشنبه 08:00 تا 13:0053,250,000