ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1عکاسی دیجیتال1396/04/28شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0017,000,000
2عکاسی دیجیتال1397/01/31جمعه 09:00 تا 13:0011017,000,000
3روتوش عکاسی دیجیتال(فتوشاپ)1396/04/30جمعه 08:00 تا 13:0012,000,000
4Edius1396/05/01جمعه 13:00 تا 18:006,500,000
5After Effect1396/04/30جمعه 08:00 تا 13:0014,600,000
6Maya1396/04/24شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:006,500,000
7فن بیان1396/02/22جمعه 13:00 تا 18:006,500,000
8پریمیر1396/03/10شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:008,500,000
9گریم متعادل سازی خود آرایی1396/12/11جمعه 13:00 تا 18:005417,000,000
10عکاسی دیجیتال(20% تخفیف)1396/05/01یکشنبه 11:00 تا 14:00,سه شنبه 11:00 تا 14:0017,000,000
11عکاسی خصوصی/فرشته قربانی1396/09/18شنبه 11:00 تا ,دوشنبه 11:00 تا 5516,000,000
12گریم سینمایی1396/12/28شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:004017,250,000
13عکاسی دیجیتال1397/02/11یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:0011017,000,000
14عکاسی دیجیتال1397/01/28یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:0011017,000,000
15روتوش عکاسی دیجیتال(فتوشاپ)1397/01/28یکشنبه 13:00 تا 16:00,سه شنبه 13:00 تا 16:00456,900,000
16Edius1397/01/23پنجشنبه 13:00 تا 18:00366,500,000
17فن بیان1396/05/016,500,000
18پریمیر1396/12/24پنجشنبه 17:00 تا 21:00488,500,000
19After Effect1397/01/31جمعه 08:00 تا 13:007814,600,000
20Maya1397/01/29شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:00406,500,000
21گریم خصوصی/خانم عطایی1396/12/01یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,پنجشنبه 17:00 تا 21:00305,100,000
22فن بیان1396/11/24یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00406,500,000