ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته1397/10/20یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00608,500,000
2COREL1397/08/14دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:00,شنبه 17:00 تا 20:00304,200,000
3ILLUSTRATOR1397/10/20پنجشنبه 09:00 تا 13:00405,100,000
4IN DESIGN1397/10/13پنجشنبه 13:00 تا 16:00404,900,000
5corel draw-خانم زارعی-خصوصی1397/02/08چهارشنبه 08:00 تا 13:00,پنجشنبه 08:00 تا 13:00,جمعه 08:00 تا 13:00157,500,000
6آقای فصیحی/کرل1397/02/01شنبه 08:00 تا 10:00157,500,000
7فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته1397/10/08شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00608,050,000
8طراحی نقاشی پایه1397/10/29شنبه 16:30 تا 18:008013,200,000
9خصوصی/پازوکی/فتوشاپ1397/02/23شنبه 14:00 تا 18:00,دوشنبه 14:00 تا 18:00,چهارشنبه 14:00 تا 18:003016,500,000
10corel draw1397/10/14جمعه 09:00 تا 13:00304,200,000
11ADOBE ILLUSTRATOR1397/01/10شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00405,100,000
12طراحی نقاشی متوسطه1397/04/27دوشنبه 10:00 تا 13:00407,200,000
13خصوصی/فلاحتی/کرل1397/07/30یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:001511,250,000
14فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته1397/10/27یکشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:00,پنجشنبه 16:00 تا 18:00608,050,000