ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1فیگور1396/01/24پنجشنبه 12:00 تا 15:006,550,000
2پک الگو دوخت1396/08/01پنجشنبه 13:00 تا 17:00029,700,000
3رنگ در طراحی لباس1396/02/05سه شنبه 11:00 تا 15:004,680,000
4پارچه شناسی1396/01/21دوشنبه 14:00 تا 17:005,610,000
5طراحی لباس 21396/04/16پنجشنبه 08:00 تا 12:006,550,000
6نرم افزار ایلاستریتور در طراحی لباس1396/04/18یکشنبه 09:00 تا 12:005,610,000
7آشنایی با طراحان مد دنیا1396/03/22چهارشنبه 10:00 تا 12:002,340,000
8استایلینگ1396/03/22چهارشنبه 12:00 تا 14:002,340,000
9مفهوم سازی در طراحی لباس1396/04/17شنبه 13:00 تا 16:003,740,000
10نرم افزار مارولس در طراحی لباس1396/02/16شنبه 13:00 تا 16:004,680,000
11پک طراحی لباس پیشرفته1397/01/18شنبه 10:00 تا 13:008422,125,000
12پروژه نهایی1396/01/31پنجشنبه 09:00 تا 13:004,650,000
13دوخت و الگو 11396/09/02پنجشنبه 09:00 تا 13:00609,900,000
14دوخت و الگو 21396/09/07سه شنبه 13:00 تا 17:00609,900,000
15دوخت و الگو 21396/04/27یکشنبه 13:00 تا 17:00,سه شنبه 13:00 تا 17:009,900,000
16مولاژ1396/09/07سه شنبه 09:00 تا 13:00609,900,000
17پک طراحی لباس مقدماتی1397/01/18شنبه 10:00 تا 13:0019224,000,000
18پک طراحی لباس متوسطه1396/10/01شنبه 09:00 تا 12:00,یکشنبه 09:00 تا 12:00,چهارشنبه 09:00 تا 12:00,جمعه 09:00 تا 12:0013215,180,000
19طراحی و نقاشی مقدماتی1396/04/17شنبه 11:00 تا 14:00,دوشنبه 11:00 تا 14:00,چهارشنبه 11:00 تا 14:0013,960,000
20نقاشی رنگ روغن1396/04/19یکشنبه 11:00 تا 14:00,سه شنبه 11:00 تا 14:005,610,000
21کارگاه نقاشی به کمک رایانه ویژه کودک و نوجوان1396/03/21یکشنبه 09:00 تا 14:00,سه شنبه 09:00 تا 14:00740,000
22فیگور(آناتومی پیشرفته)1396/08/02سه شنبه 14:00 تا 18:00201,000,000
23خصوصی/96/10/07-9P141396/10/07پنجشنبه 09:00 تا 14:005013,000,000
24خصوصی/خانم محیاقاسمی/دوخت21396/06/18شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:004214,000,000
25پروژه نهایی1396/10/18دوشنبه 09:00 تا 13:00182,800,000
26الگوسازی و تکنیکهای دوخت مقدماتی1397/01/18یکشنبه 09:00 تا 14:008414,700,000
27الگوسازی و تکنیکهای دوخت پیشرفته1397/01/18دوشنبه 09:00 تا 14:008414,700,000