مدرک مجتمع فنی تهران

  • 14 اسفند , 1397
مدرک مجتمع فنی تهران

سوالات متداول
مدرک مجتمع فنی تهران دارای چه میزان اعتبار می باشد ومجوز آن ازکدام ارگان است ؟
مدرک مجتمع فنی تهران زیر نظر سازمان فناوران اطلاعات تهران که یک موسسه ی آموزش عالی است ، می باشد .
این مدرک ترجمه شده است و دارای هولوگرام و تایید رسمی از دکتر سعادت می باشد.
این مدرک مورد تایید سازمان ها و ادارات دولتی و خصوصی می باشد و و در سایت رسمی استخدام کشوری مجتمع فنی تهران جزو موسساتی است که دارای اعتبار می باشد.

آیا مدرک مجتمع فنی تهران معادل سازی با واحد های دانشگاهی و مدرسه می شود ؟
خیر مدرک مجتمع فنی تهران certificate است که برای ورود به بازار کار و کسب مهارت الزامی می باشد و جزو مدارک تحصیلی به حساب نمی آید