ااسکیس و راندو

  • 8 دی , 1395
ااسکیس و راندو
سر فصل
 
 
ساعت
عملي
ساعت
تئوري
سطح آموزشي محتواي آموزشي  
مقدماتي متوسط پيشرفته  
 
1-      پیاده کردن طرح
9 3       رسم پرسپکتیو یک نقطه و دونقطه  بوسیه دست ازاد و با  خط کش  و نکات مهم در ترسیم - تمرین هدفمند خط، کار با سایه­ها به صورت کاملاً اصولی، پرسپکتیو­های یک نقطه­ای، دو نقطه­ای، سه نقطه­ای، دید پرنده و آگزونو متریک.- انواع سایه ها ، هاشورها ،  بوسیله سیاه قلم- آشنایی با رنگ و ماژیک و تکنیک های ترسیمی- انواع  پرسوناژها( انسان ، گیاه ، اشیا و غیره......)- اصول طراحی سریع پلان- هماهنگ کردن طرح و پلان. و تمرینات احجام و رسم پلان و پرسپکتیو
 
 
2-اقليم در طراحی معماری و اسکيس
 
 
3 3       بررسی نواحی مختلف اقلیمی ایران - تاثیر اقلیم در معماری- ویژگیهای اقلیم نواحی بومی : معتدل ومرطوب ، گرم وخشک ، سرد و کوهستانی ، گرم و مرطوب- تابش افتاب و تاثیرات ان بر ساختمان ، فرم بنا ،مصالح ، ضخامت دیوارها ، زاویه بنا ، تهویه و  غیره- تمرین و ایجاد الگو  برای تیپ بندی اقلیم های مختلف  به لحاظ فرم و پلان
 
 
3-ايده و کانسپت  در طراحی  معماری
 
 
- 6       بررسی و روند ایده یابی و سازماندهی ذهنی بر اساس الگو ها و اشکال و فرمهای اشنا و روشهایی که بتوان از ان در ایده و طرح استفاده نمود - تمرین ایده یابی از اقلیم ، سبک و غیره .........  
4 - سبک شناسی
 
 
3 2       شناخت عناصر معماری ایرانی و اسلامی 
و تجریه وتحلیل آن تجزیه و تحلیل بنا های ، مساجد ، کاخ ها ف کوشک ها ،  ارامگاه ها ، کاروانسرا ها ، و عناصر شاخص - استفاده از عنا صر معماری ایرانی در معماری معاصر و تجریه تحلیل  بنا های شاخص- اشنایی با سبک شناسی مدرن و پست مدرن 
 
5- تحلیل سایت
 
 
1 3       دسترسی ها ، مجاورت ها،پتانسیل ها،اقلیم- دیاگرام های سایت و نحوه نمایش  آن( زبان گرافيک) - ایده یابی از سایت در طراحی  و روشهای استفاده از- ایده یابی از سایت در طراحی  و روشهای استفاده از پتانسیلهای سایت  
6-سازماندهی های فرمی، فضايی و سيرکولاسيون 1 1       روش رسم دیاگرام – و سرکولاسیون  
7- تمرین  اسکیس طراحی معماری
 
13 2       دانشجویان به تمرین اسکیس های مختلف می پردازند و مورد نقد و بررسی قرار میگیرد
 
 
جمع كل ساعت 30 20       بدست  آوردن الگو ها و شاخص هایی برای طراحی معماری
ساير توضيحات ضروري:
 
 
نحوه ارزشيابي:
نمره آزمون الكترونيكي: ...........درصد      نمره تئوري: 20..درصد     نمره كار عملي:50درصد         نوع آزمون عملي: اسکیس عملی
فعاليت كلاسي: 30درصد.