Archicadسرفصل

  • 8 دی , 1395
Archicadسرفصل
سر فصل Archicad محتواي آموزشي سطح آموزشي* زمان آموزش( ساعت )
تئوري عملي
 
 
Design            
 
 
 
 
 
 
Document
 
 
 
 
 
More
 
 
 
Relative Construction Method
 
Project Map
 
 
Option
 
 
Document
 
 
New Features
 
 
Organizer
 
Wall, Customize Composite Wall,
Custom Profiler, Door, Window, Skylight, Roof Beam, Column, Slab, Stair, Mesh, Curtain Wall, Zone, Object
 
 
Dimension, Leven Dimension, Text, Label, Fill, Line, Arc/Circle, Poly line, Drawing, Section, Elevation, Interior Elevation, Worksheet, Detail
 
 
Grid Element, Wall end, Corner Window, Lamp, Radial Dimension, Angle Dimension, Spline, Hotspot, Figure, Camera
 
 
Parallel, Perpendicular, Midpoint, Magic Wand
 
Story Setting
 
 
Materials and Editing
 
 
3D Document, Creative Imaging
 
 
Nudge Option, Align & Distribute
 
 
Publisher
 
مقدماتی، متوسط، پیشرفته
 
 
 
 
 
مقدماتی، متوسط، پیشرفته
 
 
 
مقدماتی، متوسط، پیشرفته
 
 
 
متوسط
 
 
متوسط، پیشرفته
 
متوسط، پیشرفته
 
 
متوسط، پیشرفته
 
 
متوسط، پیشرفته
 
 
متوسط، پیشرفته
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
2.5
 
 
 
0.5
 
 
1
 
0.5
 
 
3
 
0.5
 
1
 
 
 
6.5
 
 
 
 
 
 
 
4.5
 
 
 
 
 
 
2.5
 
 
 
0.5
 
 
2
 
0.5
 
 
5
 
 0.5
 
1
 
جمع كل ساعات ( طول درس ) 16 24
*سطح آموزشي شامل مقدماتي، متوسط و پيشرفته مي باشد و حتماً بايد ذكر شود.
 
 
            سرفصل Archicad