سرفصل InDesign

  • 18 آذر , 1395
سرفصل InDesign
نام دپارتمان : نرم افزارهاي مهندسي و تخصصي             نام گروه :گرافيک                                    نام دوره :‌ نشر و صفحه آرايي
عنوان فارسي درس: Adobe InDesign                                                                         عنوان لاتين درس : AdobeInDesign                                           
حداقل شرايط شركت كنندگان :دانشجويان رشته گرافيک و علاقمندان به امور گرافيک شاخه صفحه آرايي و لي آت و ناشران و فارغ التحصيلان گرافيک
مهارت هاي مورد انتظار پس از اجراي دوره ( قابليت هاي اكتسابي) :‌
فراگير با گذراندن اين دوره مباني صفحه آرايي را مي آموزد .
فراگير با گذراندن اين دوره قادر به کنترل ساختار گرافيکي توليد نشريات خواهد بود.
فراگير با گذراندن اين دوره قادر به توليد کتاب و مجله بصورت Multipage خواهد بود.
سر فصل محتواي آموزشي سطح آموزشي* زمان آموزش( ساعت )
تئوري عملي
شناخت فرمتها و طراحي در محيط نشر
 
شناخت لي آت و صفحه آرايي
 
Master page ,page         شناخت
 
شناخت ابزارهاي اصلي
 
شناخت منوهاي اصلي
 
شناخت پنجره هاي اصلي و فرعي
شناخت و خصوصيات فرمتهاي  .pm  qxp .indd
 
Binding . column .margin .page. Spread 
 
Windows page ,section , numbering,master page
 
 
Selection ,Direct ,Fram ,Transform ….
 
Windows ,Object ,file ,Edit ,Type….
 
 ..... Character ,Layer ,style ,paragraph ,wrap
مباني و پايه
 
پيشرفته
 
پيشرفته
 
پيشرفته
 
پيشرفته
 
 
پيشرفته
3
 
 
 
 
 
7
 
5
 
15
 
20
 
 
20
                                                                   جمع كل ساعات ( طول دوره )                                            70 3 67