سرفصل دکوراسیون داخلی

  • 4 آبان , 1395
سرفصل دکوراسیون داخلی
طراحی و دکوراسیون داخلی ( مقدماتی )
مجموع ساعات دوره: 120 ساعت
شهریه: 7500000 ریال
ü   ترسیم فنی
ü   طراحی دست آزاد
ü   اصول ومبانی هنرهای تجسمی
ü   نرم افزار اتوکد
 
ترسیم فنی
·       نقشه های معماری، سایر مفاهیم و تفاوت با نقشه های معماری
·       پرسپکتیو های سیستماتیک ( معرفی تصویر ایزومتریک و مقایسه کلی با سایر    پرسپکتیو های سیستماتیک )
·       مقیاس و انواع آن
·       پلان ( تعریف وانواع پلان " پلان ساختمان، سایت پلان، پلان بام " )
·       مفاهیم نقشه خوانی ( خطوط و اهمیت آن در نقشه (  قراردادها )، کد گذاری در پلان، نما، مقطع، انواع هاشور، اندازه گذاری، علائم در پنجره، درب، پله، علائم در داکت، کمد، علائم مربوط به انواع مصالح و ... )
·       مقطع ( تعریف، انواع، مراحل ترسیم، علائم در مقطع، اطلاعات مورد نیاز برای ترسیم مقطع، استانداردها در مقطع )
·       نما ( تعریف، انواع، مراحل ترسیم، علائم در نما، استاندارد ها واطلاعات جهت ترسیم نما )
·       پله ( تعریف، انواع، محاسبه، بخش های مختلف پله (جان پله، پیشانی پله، کف پله، پاگرد، جان پناه ))
 
طراحی دست آزاد
در دوره طراحی دست آزاد فرگیر با اصول ترسیمات دستی از قبیل ( اسکیس ، کروکی، پرسپکتیو های یک نقطه ای، دو نقطه ای ) آشنا شوند.
 
اصول و مبانی هنرهای تجسمی
واحد اصول و مبانی هنرهای تجسمی شالوده مباحث زیبا شناختی می باشد و در این دوره فراگیر با مباحث ( رنگ، خط، نقطه، صفحه، و ... ) آشنا می شود.
 
نرم افزار اتوکد
واحد نرم افزار این سطح شامل دوره اتوکد مقدماتی بوده که فراگیر توانایی ترسیم در محیط دو بعدی را کسب می نماید.طراحی و دکوراسیون داخلی ( پیشرفته )
مجموع ساعات دوره: 140 ساعت
شهریه: 8900000 ریال
ü   سبک شناسی
ü   شناخت مواد و مصالح
ü   نورپردازی
ü   رنگ و چیدمان
ü   پروژه طراحی داخلی
 

·       بررسی سبک های:                                            
Romantic
Japanese
English
Classical
Victorian
Traditional
Primitive
Italian
Minimalism
African
Modern
·       پیش درآمدی در مورد سبک هایی که دانشجویان در طی دوره با آن ها آشنا خواهند شد.
·       اختصاص دادن هر سبک برای هر دانشجو و تایین روز ارائه پاورپوینت.
·       هر جلسه، 2 تا 3 سبک توسط دانشجویان ارائه و بررسی و توسط استاد تکمیل گردد.
مواد مصالح
·       شناخت متریال های طبیعی و مصنوعی.
·       شناخت خواص فیزیکی و شیمیایی متریال ها ( ظرفیت حرارتی، مقاومت، کشش، فشار، مقاومت در برابر رطوبت، عایق بودن و ... )
·       شناخت متریال های نوین در بازار.
·       شرایط و نحوه به کار کیری متریال ها برحسب فضا و مکان.
 
نورپردازی
·       این واحد خود شامل دو گروه اصلی می باشد:
شناخت منابع نوری و تجهیزات آن
نحوه به کار گیری و جانمایی در پلان
 
رنگ و چیدمان
·       اولین مبحث، شناخت رنگ ها و روانشناسی پالت های رنگی و سپس به کار گیری این رنگ ها در فضا های داخلی می باشد .
·       مبحث بعدی شامل چیدمان است که دانشپذیر با استاندارد های چیدمان در          فرمت های مختلف ابعاد انسانی و مباحث زیبا شناسی با توجه به ( ریتم، تناوب، تناسب، حرکت و ... ) آشنا می شود.
·       در این دوره دانشجو یک پلان مسکونی را براساس رنگ و مبلمان به طور کامل دیزاین خواهد کرد.
 


مجتمع فنی تهران
"مجتمع فنی تهران"
"مجتمع+فنی+تهران"
"مجتمع"+"فنی"+"تهران"
آموزشگاه شرق تهران 
آموزشگاه فنی
آموزشگاه 
شرق
دوره های تخصصی 
آموزش