سرفصل گریم

  • 18 آذر , 1395
سرفصل گریم


عنوان دوره : گریم
دپارتمان: سینمای دیجیتال           گروه: سینما
كد دوره: 121212151     كد پيشنياز: ندارد     طول دوره: 70ساعت
 
اهداف دوره:
تربیت گریمور های طراح و ایده پرداز برای کار در سالن های زیبایی توضيحات-
شرايط شركت كنندگان: دیپلم
آ
قابليت هاى اكتسابى بعد ازشركت دردوره:
کار در سالن های زیبایی و دستیار گریمور در سینما و تلویزیون  
سرفصل هاى دوره:
خودآرایی
پاکسازی پوست
گریم مدل
گریم عروس
آشنایی با ابزار و وسایل
میکاپ ارتیست

 
توضيحات:
_____

عنوان دوره : گریم نامتعادل سازی
دپارتمان: سینمای دیجیتال           گروه: سینما
كد دوره: 121212162     كد پيشنياز: ندارد     طول دوره: 70ساعت
 
اهداف دوره:
آموزش آکادمیک متخصصیصین گریم در حوزه ی سینما و تلویزیون
شرايط شركت كنندگان: دیپلم
قابليت هاى اكتسابى بعد ازشركت دردوره:
کار گریموری نامتعادل سازی در سینما و تلویزیون
سرفصل هاى دوره:
گریم دوبعدی شامل :
ایجاد زخم
پیری و جوانی
بافت ریش و سبیل
کاراکتر سازی
گریم سه بعدی:
قالب گیری با انواع پروتز ها
توضيحات:
___