حسابداری

  • 18 آذر , 1395
حسابداری
اهداف آموزشي: 
تسلط کامل بر نحوه کاربری انواع نرم افزارهای مالی و نحوه استقرار آنها  
 
منابع آموزشی:
سی دی آموزشی نرم افزار رافع
 
حداقل شرايط شركت كنندگان :
دیپلم حسابداری و فارغ التحصیلان دوره حسابداری مالی بازرگانی  
 
مهارت های اکتسابی پس از پایان دوره:
دانش پذیران پس از گذراندن این دوره میتوانند نحوه ی عملکرد نرم افزارهای حسابداری و ارتباط تمامی ساب سیستم ها را فراگیرند.