حسابداری صنعتی

  • 18 آذر , 1395
حسابداری صنعتی
فرم مشخصات درس
نام درس : حسابداری صنعتی 1
کد دوره : 40010117 
نام(انگليسي) : Coast Accounting 1 
مدت دوره (ساعت): 50
توانایی دوره : دانش پذيران پس از گذراندن اين دوره ميتوانند با مفاهيم اوليه حسابداري صنعتي و هزينه يابي مرحله اي و سفارش كار آشنا شوند .
توانائي شناسائي – اندازه گيري – طبقه بندي –تلخيص و جمع آوري هزينه ها.
توانائي برآورد بهاي تمام شده محصولات و كالاي ساخته شده.
كنترل هزينه هاي مواد – دستمزد و ساير هزينه هاي توليد .
شرایط شرکت کنندگان: ديپلم يا فارغ التحصيلان دوره حسابدار کاربردي ويژه بازار کار
 
 
سرفصل‌هاي دوره :  
آشنائي با ساختار سيستم حسابداري قيمت تمام شده  
 
هزينه يابي و كنترل مواد و دستمزد  
 
جذب يا تخصيص هزينه هاي سربار ساخت به محصولات و سفارشات  
 
هزينه  يابي سفارش كار  
 
هزينه يابي مرحله اي  
 
هزينه يابي استاندارد  
پرو‍‍ژه