سرفصل های اظهار نامه مالیاتی

  • 18 آذر , 1395
سرفصل های  اظهار نامه مالیاتی
سرفصل های  اظهار نامه مالیاتی
عناوین سر فصل تعداد ساعت
قوانين ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و ماده 104 1
كليه موارد مربوط به معافيتها 1
پروسه رسيدگي به دفاتر قانوني و نحوه اخذ برگ تشخيص و اعتراض 1
توضيح كامل ماده 272 و موارد استفاده از اين قانون در برگه تشخيص مالياتي 1
اجراي پروژه تهيه و تنظيم اظهارنامه مالياتي توسط دانش‌پذيران 5
پرسش و پاسخ 1
تعداد ساعت کل دوره 10
 
 
 
 
 
اهداف آموزشي: :  هدف از برگزاري اين كارگاه آموزشي توسعه مهارتهاي علمي در خصوص نحوه تهيه اظهار نامه مالياتي است كه مي‌تواند به اهداف دولت در دريافت ماليات صحيح كمك كند و از سويي ديگر موسسات و سازمانها با تهيه اظهارنامه مالياتي صحيح و قانوني مي‌توانند از تخفيفات ويژه استفاده كرده و اعتبار كسب كنند
 
مهارت هاي اكتسابي پس از طی دوره:‌  فراگيران اين دوره با قانون تجارت ،نحوه تكميل جداول مربوط به سود وزيان ،ترازنامه و استانداردها آشنا شده و نيز با به كارگيري قوانين مختلف مي توانند يك اظهارنامه استاندارد را تهيه كنند.
 
 
حداقل شرايط شركت كنندگان :  دانشپذيران رشته حسابداري در مقاطع گوناگون