سرفصل ترفندهای اکسل در حسابداری

  • 18 آذر , 1395
سرفصل ترفندهای اکسل در حسابداری
سرفصل ترفندهای اکسل در حسابداری
 
 
حداقل شرايط شركت كنندگان :
مديران اداري و مالي ، حسابرسان ، حسابداران و کارشناسان طرح و برنامه و بودجه

 

اهداف آموزشي:
كاربرد اين نرم افزار در تهيه گزارشات مالي و تهيه فرم‌هاي حسابداري
 
مهارت هاي اكتسابي پس از طي دوره:‌
از فراگيران انتظار مي‌رود با قابليتهاي نرم افزار اکسل در رابطه با گزارشات مالي و مديريتي آشنا شده و بتوانند صورتهاي مالي در حسابداري و گزارشات مديريتي را طراحي کنند
 

 
عنوان دوره : حسابداري حقوق و دستمزد به كمك رايانه
دپارتمان :  مالي و حسابداري                                                              كد دوره : 35210
 
كد پيشنياز :  35201                                                                      طول دوره : 50 ساعت

 
 
 
 
اهداف دوره :
فراگيران اين دوره با كسب مجموعه اي از علوم نظري و علمي و استفاده از نرم افزارهاي مربوطه، حسابداري هاي پيش گفته را از طريق رايانه،جهت صدور اسناد ،تهيه و تنظيم دفاتر مالي و همچنين تهيه گزارشات نهايي مالي و عمليات حسابداري حقوق و دستمزد را بدست خواهند آورد.
 
 
 
شرايط شركت كنندگان :
 

  • داوطلبان شركت كننده در دوره چنانچه شاغل در موسسات دولتي يا خصوصي بوده و در كار مرتبط با مالي مشغول به كار باشند فقط با ارائه معرفي نامه از سازمان مربوطه مي توانند در دوره شركت نمايند.
  • دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي كشور كه نياز به آموزش تكميلي يا به روز رساني اطلاعات خود را دارند مي توانند در دوره شركت نمايند .
  • داوطلبان آزاد مي توانند با ارائه مدرك (گذراندن دوره حسابداري عمومي ) يا مصاحبه و تعيين سطح در دوره ياد شده شركت نمايند .
 
 
 
قابليت هاي اكتسابي بعد از شركت در دوره : 

  • توانايي استفاده از سيستمهاي مكانيزه حسابداري با تاكيد بر صدور اسناد و گزارشات مالي و حسابداري حقوق و دستمزد همراه با بكارگيري رايانه جهت اجراي نرم افزارهاي مربوطه .
 
 
 
سر فصل هاي دوره : 
آشنايي با ساختار كلي سيستم پرسنلي و كارت ساعت
- ارتباط بين سيستم پرسنلي و محاسبات حقوق و دستمزد
- ورود اطلاعات پايه در سيستم پرسنلي موثر به محاسبات حقوق ( نرخ ساعت كار، جدول ماليات و انواع استخدام)
شناسايي و تعريف دواير هزينه حقوق در سازمان و مشخص نمودن محل پرداخت
- شناسايي و معرفي مزاياي مجاز در سازمان مطبوعه (حقوق پايه،حق جذب،حق مقام،اضافه كار و ...)
- شناسايي و معرفي كسور قانوني در سازمان (بيمه،ماليات،مساعده،وام و ...)
- معرفي فرمول جهت محاسبات كلي در سيستم 
- تعيين نوع استخدام افراد و نوبت كاري هر كارمند
- اختصاص حكم حقوق براي هر فرد
- ورود اطلاعات كاركرد ماهانه و ساعت اضافه كاري
- محاسبه حقوق و تهيه فيش حقوق
- تهيه ليست حقوق و بيمه ماليات و صدورسند حسابداري با توجه به كدينگ مالي 

 
 
 
توضيحات : 
-   شركت كنندگاني كه اين دوره را به پايان برسانند، موفق به اخذ گواهينامه مجتمع فني تهران مي‌شوند.